OTKUPNI CENTRI

  • Building

Tehnopapir d.o.o

Preduzeće TEHNOPAPIR DOO osnovano je 27.10.1997.Od 21.12.2009 god. je član Hamburger Recycling Group GmbH. Hamburger Recycling Group GmbH sakupi širom Evrope preko 2.000.000 otpadnog papira za potrebe fabrika u sklopu „Hamburger recycling group gmbh Pitten“.

Osnovna delatnosti TEHNOPAPIR-a je sakupljanje ambalažnog otpada, kao i trgovina svih vrsta proizvoda papirne industrije. U skladu sa svojom delatnošću, TEHNOPAPIR DOO poseduje sve tehničke i organizacione uslove za prikupljanje, transport i skladištenje ambalažnog otpada, uz poštovanje svih evropskih standarda. TEHNOPAPIR ima ukupno 73 zaposlenih radnika i to prevenstveno u otkupnim centrima u Beogradu dva, Novom Sadu, Subotici, Nišu.

TEHNOPAPIR DOO je i jedan od osnivačaTEHNO EKO PAK-a ovlašćenog  operatera  sistema za upravljanje mbalažnim otpadom od strane Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije.


U skladu sa propisima iz oblasti životne sredine TEHNOPAPIR DOO ima sve potrebne dozvole Ministarstva za zaštitu životne sredine:

  • DOZVOLA ZA SAKUPLJANJE I TRANSPORT NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE BROJ
  • DOZVOLA ZA TRETMAN I SKLADIŠTENJE ZA LOKACIJE

 

BEOGRAD-LOKACIJE
 
Luka Beograd, Ul. Dunavska bb
Zemun, Autoput za Novi Sad 74
 
POSLOVNE JEDINICE:
 
Subotica, Ul. Bore Stankovića 37,
tel. 024/571-551
 
Novi Sad, Ul. Carinska 1,
tel. 021/524-353
 
Čačak, Ul. Đorđa Tomaševića bb, 
tel. 063/11-40-170
 
Niš,Ul. Ivana Milutinovića 56,
tel. 018/4264-929